On the geometry of signals for multipath fading channels
Paper i proceeding, 2002

linear-mod

error-control

Författare

Tommy Svensson

Signaler och system, Kommunikationssystem, informationsteori och antenner, Kommunikationssystem

Johan Lassing

Signaler och system, Kommunikationssystem, informationsteori och antenner, Kommunikationssystem

Thomas Eriksson

Signaler och system, Kommunikationssystem, informationsteori och antenner, Kommunikationssystem

Proceedings Radiovetenskap och Kommunikation 2002, Stockholm, Sweden

Styrkeområden

Informations- och kommunikationsteknik

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap