On the geometry of signals for multipath fading channels
Paper i proceeding, 2002

linear-mod

error-control

Författare

Tommy Svensson

Chalmers, Signaler och system, Kommunikations- och antennsystem, Kommunikationssystem

Johan Lassing

Chalmers, Signaler och system, Kommunikations- och antennsystem, Kommunikationssystem

Thomas Eriksson

Chalmers, Signaler och system, Kommunikations- och antennsystem, Kommunikationssystem

Proceedings Radiovetenskap och Kommunikation 2002, Stockholm, Sweden

Styrkeområden

Informations- och kommunikationsteknik

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-07