On the geometry of signals for multipath fading channels
Paper i proceeding, 2002

linear-mod

error-control

Författare

Tommy Svensson

Chalmers, Signaler och system, Kommunikation, Antenner och Optiska Nätverk

Johan Lassing

Chalmers, Signaler och system, Kommunikation, Antenner och Optiska Nätverk

Thomas Eriksson

Chalmers, Signaler och system, Kommunikation, Antenner och Optiska Nätverk

Proceedings Radiovetenskap och Kommunikation 2002, Stockholm, Sweden

Styrkeområden

Informations- och kommunikationsteknik

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-07