Optimizing Performance of Spectrally Constrained Partial Response CPM
Rapport, 2000

Författare

Tommy Svensson

Chalmers, Signaler och system, Kommunikation, Antenner och Optiska Nätverk

Arne Svensson

Chalmers, Signaler och system, Kommunikation, Antenner och Optiska Nätverk

Styrkeområden

Informations- och kommunikationsteknik

Ämneskategorier

Annan elektroteknik och elektronik

R - Department of Signals and Systems, Chalmers University of Technology: R005/2000

Mer information

Skapat

2017-10-07