Optimizing Performance of Spectrally Constrained Partial Response CPM
Rapport, 2000

Författare

Tommy Svensson

Chalmers, Signaler och system, Kommunikations- och antennsystem, Kommunikationssystem

Arne Svensson

Chalmers, Signaler och system, Kommunikations- och antennsystem, Kommunikationssystem

Styrkeområden

Informations- och kommunikationsteknik

Ämneskategorier

Annan elektroteknik och elektronik

R - Department of Signals and Systems, Chalmers University of Technology: R005/2000

Mer information

Skapat

2017-10-07