Optimizing Performance of Spectrally Constrained Partial Response CPM
Rapport, 2000

Författare

Tommy Svensson

Chalmers, Signaler och system, Kommunikationssystem, informationsteori och antenner, Kommunikationssystem

Arne Svensson

Chalmers, Signaler och system, Kommunikationssystem, informationsteori och antenner, Kommunikationssystem

Styrkeområden

Informations- och kommunikationsteknik

Ämneskategorier

Annan elektroteknik och elektronik

R - Department of Signals and Systems, Chalmers University of Technology: R005/2000