EU FP6 IST-4-027756 WINNER II, D6.13.10 Final CG “wide area” description for integration into overall System Concept and assessment of key technologies, Nov 2007
Rapport, 2007

This document describes the concept proposal for the WINNER wide area deployment scenario and performance assessment of key building blocks and end-to-end performance assessment of key scenarios.

Författare

Ralf Irmer

Martin Döttling

Tommy Svensson

Chalmers, Signaler och system, Kommunikation, Antenner och Optiska Nätverk

al et.

Styrkeområden

Informations- och kommunikationsteknik

Ämneskategorier

Elektroteknik och elektronik

Mer information

Skapat

2017-10-08