Amplifier-Aware Multi-Relaying
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2014

Författare

Behrooz Makki

Chalmers, Signaler och system, Kommunikations- och antennsystem, Kommunikationssystem

Chalmers, Signaler och system

Tommy Svensson

Chalmers, Signaler och system

Chalmers, Signaler och system, Kommunikations- och antennsystem, Kommunikationssystem

Thomas Eriksson

Chalmers, Signaler och system, Kommunikations- och antennsystem, Kommunikationssystem

Chalmers, Signaler och system

Masoumeh Nasiri-Kenari

IEEE Transactions on Wireless Communications

1536-1276 (ISSN)

Vol. submitted

Styrkeområden

Informations- och kommunikationsteknik

Ämneskategorier

Telekommunikation

Kommunikationssystem

Signalbehandling

Mer information

Skapat

2017-10-07