Datasäkerhet för fordonssystem i en föränderlig miljö (CyReV fas 2)
Forskningsprojekt, 2019 – 2022

Syfte och mål: Syfte med projektet är att uppnå ökad cybersäkerhet i fordon. Mål i projektet är att utveckla stöd för resilienta fordonsystem (detekteringsmekanismer, forensics, analyserande/lärande samt verifiering/validering) Förväntade effekter och resultat: Projektet Cyber Resilience for Vehicles, CyReV (fas2), fokuserar på cybersäkerhet för fordonssystem i en föränderlig miljö. CyReV (fas 2) undersöker (i) arkitekturer hos ett cyberresilient fordon, (ii) djupgående försvar för start upptäckt samt (iii) forensics tekniker för att hitta grundorsaken till cyberattacken. Upplägg och genomförande: Projektet (fas 1 + fas 2) är uppdelat i sex arbetspaket (WP0 - WP5) samt med tre milstolpar (MS1, MS2 och MS3). WP0: Projektledning WP1: Industriella behov och use cases WP2: Utveckling av resilienta fordon system WP3: Detekteringmekanismer WP4: Forensics, analyserande/lärande samt åtgärd WP5: Verifiering och validering

Deltagare

Tomas Olovsson (kontakt)

Chalmers, Data- och informationsteknik, Nätverk och system

Samarbetspartners

Assured AB

Göteborg, Sweden

Combitech

Linköping, Sweden

RISE Research Institutes of Sweden

Göteborg, Sweden

Volvo Cars

Göteborg, Sweden

Volvo Group

Gothenburg, Sweden

Finansiering

VINNOVA

Projekt-id: 2019-03071
Finansierar Chalmers deltagande under 2019–2022

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2021-02-26