WINNER MAC for Cellular Transmission
Paper i proceeding, 2006

Medium access control

4G cellular wireless

Multiple access

Författare

Mikael Sternad

Tommy Svensson

Chalmers, Signaler och system, Kommunikation, Antenner och Optiska Nätverk

Göran Klang

15th IST Mobile & Wireless Communications Summit, Myconos, Greece

Styrkeområden

Informations- och kommunikationsteknik

Ämneskategorier

Telekommunikation

Mer information

Skapat

2017-10-08