Interferenshantering i heterogena mobilnät
Forskningsprojekt , 2013 – 2014

Syftet med projektet är att undersöka lösningar för Högpresterande och energi-effektiva mobilnät. Målet med projektet är att designa innovativa algoritmer for interferenskoordinering i heterogena nät med låg komplexitet och med medvetenhet om begränsningar i trådlösa resturtrafiknät. Projektet stärker samarbetet inom CHASE-MATWAB och ökar svenska aktörers påverkan på EU-projektet FP7 METIS. Projektets resultat förväntas påverka förståelsen hur man koordinerar interferensen i heterogena täta access-nät med små celler som använder non-line-of-sight trådlösa returlänkar inom macro-cell-nätverk. Resultaten kommer att synliggöras i vetenskapliga konferenser och journaler. Medverkande forskare på Chalmers kommer att utveckla sin expertis, och sprida den inom utbildningssystemet för nya ingenjörer och doktorer, samt till partners inom CHASE-MATWAB-projektet och EU FP7 METIS-projektet.

Deltagare

Tommy Svensson (kontakt)

Professor vid Chalmers, Elektroteknik, Kommunikations- och antennsystem, Kommunikationssystem

Finansiering

VINNOVA

Finansierar Chalmers deltagande under 2013–2014

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Informations- och kommunikationsteknik

Styrkeområden

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Mer information

Projektet på Chalmers webb

http://www.chalmers.se/en/projects/Pages/M...

Senast uppdaterat

2016-12-28