Interference management, mobility management and dynamic reconfiguration
Kapitel i bok, 2016

Författare

M. Maternia

Ö. Bulakci

E. Ternon

A. Klein

Tommy Svensson

Chalmers, Signaler och system, Kommunikation, Antenner och Optiska Nätverk

5G Mobile and Wireless Communications Technology. Eds. A. Osseiran, J. Monserrat, P. Marsch

303-335
978-1-107-13009-8 (ISBN)

Ämneskategorier

Kommunikationssystem

ISBN

978-1-107-13009-8

Mer information

Skapat

2017-10-07