EU FP6 IST-4-027756 WINNER II, D2.2.3 Modulation and Coding schemes for the WINNER II System, Nov 2007
Rapport, 2007

This report describes the modulation and coding schemes for the WINNER II system, considering detailed aspects of channel coding. Two modes for link adaptation are illustrated and a scheme for HARQ is defined.

Författare

Thierry Lestable

Yi Ma

Tommy Svensson

Chalmers, Signaler och system, Kommunikation, Antenner och Optiska Nätverk

al et.

Styrkeområden

Informations- och kommunikationsteknik

Ämneskategorier

Elektroteknik och elektronik

Mer information

Skapat

2017-10-08