Adaptive TDMA/OFDMA for Wide-Area Coverage and Vehicular Velocities
Paper i proceeding, 2005

Författare

Mikael Sternad

Sorour Falahati

Chalmers, Signaler och system, Kommunikation, Antenner och Optiska Nätverk

Tommy Svensson

Chalmers, Signaler och system, Kommunikation, Antenner och Optiska Nätverk

Daniel Aronsson

14th IST Mobile & Wireless Communications Summit, Dresden, Germany

Styrkeområden

Informations- och kommunikationsteknik

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-07