Adaptive TDMA/OFDMA for Wide-Area Coverage and Vehicular Velocities
Paper i proceeding, 2005

Författare

Mikael Sternad

Sorour Falahati

Chalmers, Signaler och system, Kommunikations- och antennsystem, Kommunikationssystem

Tommy Svensson

Chalmers, Signaler och system, Kommunikations- och antennsystem, Kommunikationssystem

Daniel Aronsson

14th IST Mobile & Wireless Communications Summit, Dresden, Germany

Styrkeområden

Informations- och kommunikationsteknik

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-07