Adaptive TDMA/OFDMA for Wide-Area Coverage and Vehicular Velocities
Paper i proceeding, 2005

Författare

Mikael Sternad

Sorour Falahati

Signaler och system, Kommunikationssystem, informationsteori och antenner, Kommunikationssystem

Tommy Svensson

Signaler och system, Kommunikationssystem, informationsteori och antenner, Kommunikationssystem

Daniel Aronsson

14th IST Mobile & Wireless Communications Summit, Dresden, Germany

Styrkeområden

Informations- och kommunikationsteknik

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap