System implications in designing a 60 GHz WLAN RF front end
Paper i proceeding, 2001

4gw

system-comp

Författare

Ali Behravan

Signaler och system, Kommunikationssystem, informationsteori och antenner, Kommunikationssystem

Florent Munier

Signaler och system, Kommunikationssystem, informationsteori och antenner, Kommunikationssystem

Tommy Svensson

Signaler och system, Kommunikationssystem, informationsteori och antenner, Kommunikationssystem

Maxime Flament

Signaler och system, Kommunikationssystem, informationsteori och antenner, Kommunikationssystem

Thomas Eriksson

Signaler och system, Kommunikationssystem, informationsteori och antenner, Kommunikationssystem

Arne Svensson

Signaler och system, Kommunikationssystem, informationsteori och antenner, Kommunikationssystem

Herbert Zirath

Institutionen för mikrovågsteknik

Proceedings GHz 2001, Lund, Sweden

Styrkeområden

Informations- och kommunikationsteknik

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap