Mobile and wireless communications Enablers for Twenty-twenty (2020) Information Society (METIS)
Forskningsprojekt , 2012 – 2015

METIS är ett stort EU-samfinansierat projekt, vars mål är att lägga grunden för nästa generations mobila och trådlösa kommunikationssystem. På institutionen Signaler och system undersöks bland annat möjligheten att förtäta mobilnätet genom att komplettera infrastrukturen med enklare, effektsvaga, små basstationer. Dessa kan placeras på exempelvis lyktstolpar, husfasader och i inomhusmiljö. Ett annat förslag är att placera små mobila basstationer på fordon, i bilar, lastbilar, bussar och tåg. Med hjälp av dessa tillskott till mobilnätet kan dataströmmarna från de stora basstationerna göras effektivare, samtidigt som avstånden till användarna blir kortare, till gagn för snabbare datatrafik och bättre batteritider i mobila terminaler. När små basstationer placeras närmare användarna kan radiosignalerna utnyttjas mer effektivt och därigenom sändas med lägre effekt, vilket har potential att minska graden av mobilstrålning. Placeringen i fordon kan erbjuda en smart och rörlig förtätning, som delvis åtgärdar dagens mobilproblem i stora folksamlingar – där det finns många människor finns det i regel ofta fordon. Små mobila basstationer kan dessutom medverka till stabil kommunikation mellan fordon för trafikinformation och trafiksäkerhetstillämpningar. METIS är ett konsortium med 29 partners, och omfattar tillverkare av utrustning för telekommunikation, nätverksoperatörer, bilindustrin och akademin. Docent Tommy Svensson, S2, är koordinator för Chalmers medverkan i projektet. Fokus för Chalmers forskning (där även Uppsala Universitet deltar) ligger på algoritmer för samarbetande noder i täta nätverk, kommunikation mellan fordon, samt för mobila infrastruktur-noder.

Deltagare

Tommy Svensson (kontakt)

Chalmers, Elektroteknik, Kommunikation, Antenner och Optiska Nätverk

Tilak Rajesh Lakshmana

Chalmers, Elektroteknik, Kommunikation, Antenner och Optiska Nätverk

Jingya Li

Chalmers, Elektroteknik, Kommunikation, Antenner och Optiska Nätverk

Erik Ström

Chalmers, Elektroteknik, Kommunikation, Antenner och Optiska Nätverk

Sun Wanlu

Chalmers, Elektroteknik, Kommunikation, Antenner och Optiska Nätverk

Sui Yutao

Chalmers, Elektroteknik, Kommunikation, Antenner och Optiska Nätverk

Samarbetspartners

Aalborg Universitet

Aalborg, Denmark

Aalto-Yliopisto

Espoo, Finland

Alcatel-Lucent Tyskland

Stuttgart, Germany

BMW

Muenchen, Germany

Deutsche Telekom

Bonn, Germany

Docomo Communications Laboratories Europe

Muenchen, Germany

Elektrobit Wireless Communications

Oulu, Finland

Ericsson AB

Stockholm, Sweden

Huawei

Shenzhen, China

Kungliga Tekniska Högskolan (KTH)

Stockholm, Sweden

Nokia

Espoo, Finland

RWTH Aachen University

Aachen, Germany

Technische Universität Kaiserslautern

Kaiserslautern, Germany

Telefonica

Madrid, Spain

Universität Bremen

Bremen, Germany

Universitat Politecnica de Valencia (UPV)

Valencia, Spain

Uppsala universitet

Uppsala, Sweden

Finansiering

Europeiska kommissionen (EU)

Projekt-id: EC/FP7/317669
Finansierar Chalmers deltagande under 2012–2015

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Informations- och kommunikationsteknik

Styrkeområden

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Building Futures (2010-2018)

Styrkeområden

Publikationer

2017

Network Synchronization for Mobile Device-to-Device Systems

Artikel i vetenskaplig tidskrift

Mer information

Projektet på Chalmers webb

http://www.chalmers.se/en/projects/Pages/M...

Senast uppdaterat

2021-04-13