EU FP6 IST-4-027756 WINNER II, D6.13.12 Final CG “local area” description for integration into overall System Concept and assessment of key technologies, Oct 2007
Rapport, 2007

This document presents the description and the assessment of the Local Area proof of concept. It also describes self-adaptation enablers for the WINNER system concept beyond the Local Area case, but with evaluation in local area scenario.

Författare

Stephanie Rouquette-Léveil

Gunther Auer

Tommy Svensson

Chalmers, Signaler och system, Kommunikation, Antenner och Optiska Nätverk

al et.

Styrkeområden

Informations- och kommunikationsteknik

Ämneskategorier

Elektroteknik och elektronik

Mer information

Skapat

2017-10-08