On Convolutionally Encoded Partial Response CPM
Paper i proceeding, 1999

cpm

Författare

Tommy Svensson

Chalmers, Signaler och system, Kommunikations- och antennsystem, Kommunikationssystem

Arne Svensson

Chalmers, Signaler och system, Kommunikations- och antennsystem, Kommunikationssystem

Proceedings IEEE Vehicular Technology Conference Fall, Amsterdam, the Netherlands

663-667

Styrkeområden

Informations- och kommunikationsteknik

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

DOI

10.1109/VETECF.1999.798412

Mer information

Skapat

2017-10-07