On Convolutionally Encoded Partial Response CPM
Paper i proceeding, 1999

cpm

Författare

Tommy Svensson

Chalmers, Signaler och system, Kommunikation, Antenner och Optiska Nätverk

Arne Svensson

Chalmers, Signaler och system, Kommunikation, Antenner och Optiska Nätverk

Proceedings IEEE Vehicular Technology Conference Fall, Amsterdam, the Netherlands

663-667

Styrkeområden

Informations- och kommunikationsteknik

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

DOI

10.1109/VETECF.1999.798412

Mer information

Skapat

2017-10-07