On Convolutionally Encoded Partial Response CPM
Paper i proceeding, 1999

cpm

Författare

Tommy Svensson

Signaler och system, Kommunikationssystem, informationsteori och antenner, Kommunikationssystem

Arne Svensson

Signaler och system, Kommunikationssystem, informationsteori och antenner, Kommunikationssystem

Proceedings IEEE Vehicular Technology Conference Fall, Amsterdam, the Netherlands

663-667

Styrkeområden

Informations- och kommunikationsteknik

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

DOI

10.1109/VETECF.1999.798412