Adaptive OFDMA/TDMA Transmission at Vehicular Velocities
Paper i proceeding, 2004

ofdm

4gw

Författare

Mikael Sternad

Sorour Falahati

Signaler och system, Kommunikationssystem, informationsteori och antenner, Kommunikationssystem

Tommy Svensson

Signaler och system, Kommunikationssystem, informationsteori och antenner, Kommunikationssystem

Proceedings Wireless World Research Forum WWRF12, Toronto, Canada,

Styrkeområden

Informations- och kommunikationsteknik

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap