Aktiv humanmodell för prediktering av mänsklig rörelse, steg 5
Forskningsprojekt, 2021 – 2023

Syfte och mål: Aktiva humanmodeller (A-HBM) är viktiga verktyg för utveckling av skyddssystem i bil. Deras mänskliga egenskaper, inklusive den aktiva muskelkontrollen gör dem kapabla i komplexa krockar. Projektet syftar till att införa en mer avancerad huvudkontroll och att ytterligare förfina överkroppskontrollen för prediktering av respons vid upprätt, framåt- och bakåtlutande sittställning för SAFER HBM.
Dessutom kommer studier av en genomsnittlig kvinna komplettera modellen av den genomsnittliga mannen. Förväntade effekter och resultat: Idag kan SAFER HBM kombinera bromsning / styrning följt av krock och viss vertikal rörelse. Den används för utvärderingar av förar- och passagerarskydd genom att i en följd simulera manövrer och krock. Även om den är världsledande när det gäller att fånga hela sekvensen i en följd och dess 3D-manöverrespons, är den idag begränsad till en medelstor man, i storlek och muskelinställning. Dessutom är dess förmåga i muskelrespons för mer bakåtlutande sittställning okänd, samt huvudets aktiva huvudvinkelreglering kan förbättras Detta projekt syftar till att förbättra dessa områden. Upplägg och genomförande: Baserat på tidigare A-HBM-projekt och i nära samarbete med andra projekt i utvecklingen av SAFER HBM, fokuserar detta projekt på muskelmodellering och data för validering av det. Projektarbetet inkluderar modellutveckling av avancerad huvudreglering och förbättrad torso muskelreglering samt tar steg mot en större population genom prov och analys av volontärer utsatta för relevanta dynamiska situationer. Projektet genomförs av en doktorand och flera seniora forskare i nära industri-akademisk samverkan.

Deltagare

Johan Davidsson (kontakt)

Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Fordonssäkerhet

Samarbetspartners

Autoliv AB

Vårgårda, Sweden

Dynamore Nordic AB

Linköping, Sweden

Volvo Cars

Göteborg, Sweden

Finansiering

VINNOVA

Projekt-id: 2020-05155
Finansierar Chalmers deltagande under 2021–2023

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Transport

Styrkeområden

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2021-10-15