Dark Matter electron scattering in detector materials
Forskningsprojekt, 2021 – 2022

Beskrivning saknas.

Deltagare

Riccardo Catena (kontakt)

Chalmers, Fysik, Subatomär, högenergi- och plasmafysik

Einar Urdshals

Chalmers, Fysik, Subatomär, högenergi- och plasmafysik

Finansiering

Stiftelsen Wilhelm och Martina Lundgrens Vetenskapsfond

Projekt-id: 2021-3861
Finansierar Chalmers deltagande under 2021–2022

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2021-12-20