Energy Efficient, Beamforming Antenna-IC Integration Solutions for Future 100+GHz Telecommunication Systems
Forskningsprojekt , 2021 – 2023

Syfte och mål: Projektets mål är att utveckla lösningar för integration av antenn-beamformning-IC för frekvenser över 100GHz som samtidigt övervinner de stora problemen med energiförbrukning av mm-våg elektronik och komplexiteten i att implementera inbyggda intelligenta funktioner på grund av små fysiska mått och elementavstånd i antennarrayerna.
Förväntade effekter och resultat: Mål 1: Upprätta ett tvärvetenskapligt designflöde och en metod för integration av antenn-beamformning-IC vid 100GHz för framtida applikationer. Mål 2: Designa ett intelligent 2D-strålformande Focal-Plane-Array-system med de föreslagna integrationslösningarna för Ericssons backhaul-antenn för W-band. En del av denna design, en kompakt multi-PA rumsligt-kombinerad vågledarmodul med kontaktlösa övergångar till IC, är avsedd att förbättra Gotmics effektförstärkare. Mål 3: Experimentellt demonstrera de föreslagna lösningarna.

Deltagare

Marianna Ivashina (kontakt)

Chalmers, Elektroteknik, Kommunikation, Antenner och Optiska Nätverk

Artem Vilenskiy

Chalmers, Elektroteknik, Kommunikation, Antenner och Optiska Nätverk

Samarbetspartners

Ericsson AB

Stockholm, Sweden

Gotmic AB

Göteborg, Sweden

Finansiering

VINNOVA

Projekt-id: 2021-01337
Finansierar Chalmers deltagande under 2021–2023

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Mer information

Senast uppdaterat

2022-01-20