Processförändringars inverkan på värmeöverföring och inkrustering i svartlutsindunstarna
Forskningsprojekt , 2021 – 2025

Syfte och mål: Övergången till bioekonomi kräver inte bara att vi använder mer biobaserade råvaror utan också att vi har resurseffektiva tillverkningsprocesser. Eftersom indunstning av svartlut är mycket energikrävande och ofta en flaskhals är dess prestanda mycket viktigt för att säkerställa effektiv drift av hela massafabriken.
Projektets mål är att fastställa hur olika processförändringar som temperatur och torrhalt påverkar värmeöverföringen och inkrusteringshastigheten i svartlutsindunstare.
Förväntade effekter och resultat: Projektet stärker svensk konkurrenskraft genom förväntade forskningsresultat och nya grundläggande kunskaper relaterad till utvecklingen av resurseffektiva svartlutsindunstare, vilket i sin tur intensifierar innovationstakten i övergången till en cirkulär ekonomi. Projektet bidrar till branschens innovationsförmåga genom teknikutveckling och utbildning av människor som kan implementera processorienterad forskning inom industrin.
Upplägg och genomförande: Projektet kommer att genomföra experiment på en världsunik pilotindunstare och använda numeriska simuleringar för att uppnå målen. Värmeöverföringen och inkrusteringshastighetens beroende på temperatur, torrhalt och saltinnehåll kommer att undersökas experimentellt. Ett numeriskt ramverk för simulering av kristallisation under industriellt relevanta förhållanden kommer att skapas för att ge en förklaringar till de experimentella observationerna av kristallisation på värmeöverföringsytorna.

Deltagare

Srdjan Sasic (kontakt)

Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Strömningslära

Finansiering

VINNOVA

Projekt-id: 2021-02078
Finansierar Chalmers deltagande under 2021–2025

Stora Enso Oyj

Projekt-id: ref nr UPRN 49518
Finansierar Chalmers deltagande under 2021–2025

RISE Research Institutes of Sweden

Finansierar Chalmers deltagande under 2021–2025

Valmet

Finansierar Chalmers deltagande under 2021–2025

Mer information

Senast uppdaterat

2022-12-13