Gemensam radar och kommunikation för nästa generations fordonsapplikationer
Forskningsprojekt, 2022 – 2023

Syfte och mål
Detta projekt syftar till att utveckla en lösning som integrerar kommunikation, avkänning, störningsundertryckning, samt positionering. Den framtagna lösningens resursbehov kommer att minimeras med avseende på kostnad, material, energi, och spektral användning. Detta anses vara väsentligt för att uppnå framtidens behov av fordonssäkerhet och komfort.

Förväntade effekter och resultat
Arbetet som utförs i detta projekt kommer att leda till en förståelse för teknik som kombinerar radar och kommunikation, radar-kommunikation (eng. JRC), för fordon i skräddarsydda användarfall. Det kommer även att skapa världens första JRC-prototyp. Vidare kommer en färdplan för JRC-teknikens utveckling mot 2030 att tas fram.

Planerat upplägg och genomförande
Arbetet är strukturerat i fem arbetspaket (eng. WP): WP1 kommer att definiera kraven som används i alla andra arbetspaket, WP2 kommer att utveckla och testa hårdvara för front-end, WP3 kommer att utveckla och testa hårdvara för back-end samt modeller för länknivå, WP4 kommer att utvärdera de föreslagna lösningarna i ett 3GPP-sammanhang, WP5 samlar slutligen resultaten från alla arbetspaket för utvärdering och demonstration på systemnivå.

Deltagare

Henk Wymeersch (kontakt)

Chalmers, Elektroteknik, Kommunikation, Antenner och Optiska Nätverk

Furkan Keskin

Chalmers, Elektroteknik, Kommunikation, Antenner och Optiska Nätverk

Herbert Zirath

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik

Samarbetspartners

Chalmers Industriteknik (CIT)

Gothenburg, Sweden

Comnisens AB

Linköping, Sweden

Gapwaves AB

Västra Frölunda, Sweden

Högskolan i Halmstad

Halmstad, Sweden

Veoneer

Stockholm, Sweden

Volvo Cars

Göteborg, Sweden

Volvo Group

Gothenburg, Sweden

Finansiering

VINNOVA

Projekt-id: 2021-02568
Finansierar Chalmers deltagande under 2022–2023

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Informations- och kommunikationsteknik

Styrkeområden

Transport

Styrkeområden

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2022-03-30