Utveckling av vätgasförstärkt värmningsteknik för roterugn-elektrifiering av svensk järnmalmsförädling
Forskningsprojekt, 2022 – 2025

Projektet utvecklar vätgasförstärkt värmningsteknik för roterugnar för en elektrifierad förädling av järnmalm. Roterugnenstekniken är tekniskt mer utmanande och av en lägre teknikmognad än de ugnstekniker som utvecklats i samband med Hybrit-projekten. Roterugnen är dock central för järnmalmsförädling i Kiruna och Svappavaara, där huvuddelen av svensk järnmalm utvinns, och den enskilt största utsläppskällan hos LKAB. Det långsiktiga målet är att värmningen i roterugnen ska vara helt vätgasbaserad. För att snabbare kunna påbörja omställningen från fossilt kol till vätgas vill det
föreslagna projektet utveckla sameldningstekniker för fastbränsle och vätgas med mål att kunna implementeras så att 25% av kolanvändningen kan ersättas i roterugnsverken till 2030. För genomförandet av projektet och för att driva kunskapen inom vätgasförbränning vill projektet bedriva grundforskning inom
förbränningskemi, inklusive kväveoxidbildning, och strålningsegenskaper hos vätgas-fastbränsle flammor.

Deltagare

Fredrik Normann (kontakt)

Chalmers, Rymd-, geo- och miljövetenskap, Energiteknik

Samarbetspartners

RISE Research Institutes of Sweden

Göteborg, Sweden

Finansiering

Energimyndigheten

Projekt-id: P2022-00196
Finansierar Chalmers deltagande under 2022–2025

LKAB

Projekt-id: Ordernr 8088686
Finansierar Chalmers deltagande under 2022–2025

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2022-12-09