Optimering och utvärdering av fermenterade drycken tibicos för prevention av hjärtkärlsjukdom
Forskningsprojekt, 2022 – 2023

Beskrivning saknas.

Deltagare

Rikard Landberg (kontakt)

Chalmers, Life sciences, Livsmedelsvetenskap

Finansiering

Dr P Håkanssons Stiftelse

Projekt-id: Optimering och utvärdering av
Finansierar Chalmers deltagande under 2022–2023

Mer information

Senast uppdaterat

2022-12-06