Pilotstudie av elektriska navlösa fälgdrivna propellrar för transport på inre vattenvägar
Forskningsprojekt , 2022

Prestandan hos konventionella marina propellrar påverkas väsentligen av kraftöverföringen genom nav och växellåda. Detta orsakar kraftförluster, stor platsanvändning, hög vikt, buller och vibrationer. Elektrisk navlös propeller (RDP) är ett radikalt koncept med blad är monterade på en yttre fälg i stället för ett nav. Fälgen kan lätt drivas av en elmotor. Dessutom ger den navlösa designen en stor fördel för att lösa navstoppning av långa rep för räddningsfartyg. Som en ny typ av propellrar har RDP emellertid inte undersökts angående den dynamiska vätske-strukturinteraktionen (FSI) som påverkar effektiviteten och strukturens robusthet. Den nödvändiga tekniken för effektiv RDP saknas fortfarande i litteraturen och industrin.

Projektets övergripande mål är att fördjupa kunskapen om innovativ RDP-konceptet, särskilt för räddningsfartyg, och att förstå genomförbarheten för att tillämpa konceptet i elektriska fartyg i inre vattenvägar i allmänhet. Resultaten från projektet kommer att fungera som utgångspunkt för att utveckla den allmänna tekniken för innovativ RDP.

Deltagare

Huadong Yao (kontakt)

Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Strömningslära

Finansiering

Lighthouse

Projekt-id: FS24_2022/Hållbar sjöfart
Finansierar Chalmers deltagande under 2022

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Transport

Styrkeområden

Energi

Styrkeområden

C3SE (Chalmers Centre for Computational Science and Engineering)

Infrastruktur

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2022-11-01