FEAT: Fordonshantering för effektiva och hållbara elekriska mikromobilitetssystem
Forskningsprojekt, 2022 – 2025

FEAT-projektet syftar till att utveckla effektiva och hållbara fordonshanterings-strategier för låne-baserade elektriska mikromobilitetssystem (EmmS). Målet är att optimera energiförbrukningen och servicenivån för EmmS-flottor genom att ta hänsyn till dynamiska energinätsbelastningar, stokastiska resekrav, batteriurladdning i viloläge och samordning med andra transportsätt. Tillvägagångssättet är att använda avancerade maskininlärningsmodeller och de främsta routingalgoritmer för att möjliggöra beslutsfattandet om var, när och hur man laddar batterier, flyttar fordon, samt byter batterier. Resultaten har stor potential för att lösa det nuvarande kaoset i städer som översvämmas av e-cyklar/e-skotrar, och realisera en mycket mer tillgänglig, energieffektiv och kompletterande drift av EmmS.

Deltagare

Jiaming Wu (kontakt)

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Geologi och geoteknik

Sunney Fotedar

Chalmers, Matematiska vetenskaper, Tillämpad matematik och statistik

Rebecka Jörnsten

Chalmers, Matematiska vetenskaper, Tillämpad matematik och statistik

Balázs Adam Kulcsár

Chalmers, Elektroteknik, System- och reglerteknik

Samarbetspartners

Göteborgs Stad

Gothenburg, Sweden

SAFER

Sweden

Swedish Electromobility Centre

Sweden

Västtrafik

Göteborg, Sweden

Voi Technology

Stockholm, Sweden

Finansiering

Energimyndigheten

Projekt-id: P2022-00404
Finansierar Chalmers deltagande under 2022–2024

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Transport

Styrkeområden

Energi

Styrkeområden

Mer information

Senast uppdaterat

2024-02-02