Complete Carbon-LA - Mjölksyra från hela biomassan
Forskningsprojekt, 2023 – 2026

Lignocellulosahydrolysat tillverkade av biomassa från skogs- eller jordbruksavfall har hittills inte använts i biotekniska produktionsprocesser i stor utsträckning, främst på grund av dess toxicitet för produktionsvärdarna. Dessutom kan pentossockret vanligtvis inte användas i jästbaserade processer. Vi introducerar lösningar för både dessa flaskhalsar, materialtoxicitet och ineffektivt kolutnyttjande, och utvecklar en hållbar process för produktion av mjölksyra.Vår produktionsprocess är baserad på jästen Saccharomyces cerevisiae, som vi har utvecklat till att effektivt producera mjölksyra från ren xylos. En flaskhals med denna stam är att den i närvaro av glukos huvudsakligen producerar etanol. Vi har samlat in transkriptionsdata för olika S. cerevisiae-stammar som växer på lignocellulosahydrolysat, data som vi kommer att utnyttja för att förbättra toleransen mot detta råmaterial. Vi har för avsikt att utveckla jästen för att avgifta materialet samtidigt som den använder de hämmande föreningarna som kolkälla. Vi kommer också att introducera rutter för att omvandla arabinos och utveckla ett mer effektivt upptag av pentoser. Dessutom kommer vi att arbeta med utvecklingen av en process där vi använder mjölksyrabakterier som av naturen kan omvandla glukos (men inte xylos) till mjölksyra. En samodling av två mikroorganismer som kompletterar varandra kan alltså leda till ett högre utbyte av mjölksyra. Målet är att bilda ett slutet system, där allt kol omvandlas till mjölksyra.

Deltagare

Yvonne Nygård (kontakt)

Chalmers, Life sciences, Industriell bioteknik

Bohyun Choi

Chalmers, Life sciences, Industriell bioteknik

Finansiering

Formas

Projekt-id: 2022-01465
Finansierar Chalmers deltagande under 2023–2026

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2023-01-16