Yvonne Nygård

Forskarassistent vid Chalmers, Biologi och bioteknik, Industriell bioteknik

Yvonne Nygård arbetar som Forskarassistent i avdelningen för Industriell Bioteknik. Se den engelska sidan för mer information.

Källa: chalmers.se

Visar 10 publikationer

2018

Novel methods for accelerating the development of more inhibitor tolerant yeast strains for cellulosic ethanol production

Elena Cámara, Ignatius Trollmann, Lisbeth Olsson et al
Poster (konferens)
2018

Pathway for the biosynthesis of the pigment chrysogine by Penicillium chrysogenum

Annarita Viggiano, O. Salo, Hazrat Ali et al
Applied and Environmental Microbiology. Vol. 84 (4)
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2018

Genome editing in penicillium chrysogenum using cas9 ribonucleoprotein particles

Carsten Pohl, László Mózsik, Arnold J.M. Driessen et al
Methods in Molecular Biology, p. 213-232
Kapitel i bok
2017

Elucidation of the biosynthetic pathway for the production of the pigment chrysogine by Penicillium chrysogenum

A. Viggiano, O. Salo, H. Ali et al
Applied and Environmental Microbiology
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2017

Mechanism and regulation of sorbicillin biosynthesis by Penicillium chrysogenum

F. Guzman-Chavez, O. Salo, Yvonne Nygård et al
Microbial Biotechnology. Vol. 10 (4), p. 958-968
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2017

Synthetic Biology and Metabolic Engineering for Future Biorefineries

Yvonne Nygård
Bioprocessing India, Guwahati 2017
Konferensbidrag (offentliggjort, men ej förlagsutgivet)
2017

Yeast as a tool to express sugar acid transporters with biotechnological interest

D. Ribas, J. Sa-Pessoa, I. Soares-Silva et al
FEMS Yeast Research. Vol. 17 (2)
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2016

CRISPR/Cas9 Based Genome Editing of Penicillium chrysogenum

C. Pohl, J. A. Kiel, A. J. Driessen et al
ACS Synthetic Biology. Vol. 5 (7), p. 754-64
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2015

Unlocking the potential of fungi: the QuantFung project

Z. Buttel, R. Diaz, B. Dirnberger et al
Fungal Biol Biotechnol. Vol. 2, p. 6-
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2015

A novel aldose-aldose oxidoreductase for co-production of D-xylonate and xylitol from D-xylose with Saccharomyces cerevisiae

M. G. Wiebe, Yvonne Nygård, M. Oja et al
Applied Microbiology and Biotechnology. Vol. 99 (22), p. 9439-47
Artikel i vetenskaplig tidskrift

Spara referenser

Om du har installerat Zotero eller Mendeley på din dator kan du direkt ta ut referenser från de publikationer du ser i listan.

Du laddar ner dessa pluginer här:
Zotero
Mendeley

Visar 11 forskningsprojekt

2020–

Robust enzymatic and microbial conversion and valorization of bio refinery side streams, part 2

Lisbeth Olsson Industriell bioteknik
Yvonne Nygård Industriell bioteknik
Nikolaos Xafenias Industriell bioteknik
Henrik Ström Strömningslära
Oskar Modin Vatten Miljö Teknik
Henrik Thunman Energiteknik
Carl Johan Franzén Industriell bioteknik
Mathias Janssen Miljösystemanalys
Rickard Fornell Industriella energisystem och -tekniker
Chalmers

2019–

Microbial electro-assisted conversion of biomass to energy carriers

Johan Larsbrink Industriell bioteknik
Yvonne Nygård Industriell bioteknik
Nathan Porter Industriell bioteknik
Soroush Saheb Alam Industriell bioteknik
Chalmers

2019–

Electrochemically assisted syngas fermentation

Lisbeth Olsson Industriell bioteknik
Yvonne Nygård Industriell bioteknik
Henrik Ström Strömningslära
Björn Wickman Kemisk fysik
Soroush Saheb Alam Industriell bioteknik
Chalmers

2019–

Yeast cell factories for advanced biofuels and microbial robustness

Lisbeth Olsson Industriell bioteknik
Yvonne Nygård Industriell bioteknik
Chalmers

2018–2018

High-througput screening av nya jäststammar med hjälp av biosensorer

Yvonne Nygård Industriell bioteknik
Maurizio Mormino Industriell bioteknik
Ollie och Elof Ericssons stiftelser

2018–

CRISPRi technology, for developing robust industrial yeast strains

Yvonne Nygård Industriell bioteknik
Vaskar Mukherjee Industriell bioteknik
Chalmers

2018–2019

Syngas fermentering för effektiv omvandling av lignocellulosa till bioetanol

Yvonne Nygård Industriell bioteknik
Lisbeth Olsson Industriell bioteknik
Pawel Piatek Industriell bioteknik
Nikolaos Xafenias Industriell bioteknik
Energiforsk AB

2018–2020

Genetiska biosensorer för utvecklingen av bättre cellfabriker för produktion av platformkemikalier

Yvonne Nygård Industriell bioteknik
Lisbeth Olsson Industriell bioteknik
Verena Siewers Systembiologi
Maurizio Mormino Industriell bioteknik
Ollie och Elof Ericssons stiftelser
Formas

2018–2019

CRISPRi teknik för finjustering av jästens stress reglering

Vaskar Mukherjee Industriell bioteknik
Yvonne Nygård Industriell bioteknik
Kungliga vetenskapsakademien
Stiftelsen Wilhelm och Martina Lundgrens Vetenskapsfond
Chalmers

2017–2019

Nya metoder för att accelerera utvecklingen av mer inhibitortoleranta stammar för produktion av cellulosabaserad etanol

Yvonne Nygård Industriell bioteknik
Ignatius Trollmann Biologi och bioteknik
Lisbeth Olsson Industriell bioteknik
Elena Cámara Industriell bioteknik
Energimyndigheten

2016–2019

Xylosfermentering och cellpropagering för effektiv produktion av cellulosabaserad etanol

Lisbeth Olsson Industriell bioteknik
Marlous van Dijk Industriell bioteknik
Yvonne Nygård Industriell bioteknik
Energimyndigheten

Det kan finnas fler projekt där Yvonne Nygård medverkar, men du måste vara inloggad som anställd på Chalmers för att kunna se dem.