Xylosfermentering och cellpropagering för effektiv produktion av cellulosabaserad etanol
Forskningsprojekt, 2016 – 2019

Projektet syftar till teknik- och stamutveckling för snabbare xylosjäsning och förbättrad tolerans mot inhibitorer. Även utveckling av skalbar propageringsteknik ingår. Projektet bidrar med teknik för hållbar och kommersiellt gångbar cellulosaetanol och kommer ge en ökad förståelse av vilka faktorer som bestämmer cellers livsduglighet i industriella jäsningsprocesser.

Deltagare

Lisbeth Olsson (kontakt)

Chalmers, Life sciences, Industriell bioteknik

Yvonne Nygård

Chalmers, Life sciences, Industriell bioteknik

Marlous van Dijk

Chalmers, Life sciences, Industriell bioteknik

Samarbetspartners

Lunds universitet

Lund, Sweden

Taurus energy

Lund, Sweden

Finansiering

Energimyndigheten

Projekt-id: 2015-006983
Finansierar Chalmers deltagande under 2016–2019

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Energi

Styrkeområden

Livsvetenskaper och teknik (2010-2018)

Styrkeområden

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2018-02-26