High-througput screening av nya jäststammar med hjälp av biosensorer
Forskningsprojekt , 2018

Beskrivning saknas.

Deltagare

Yvonne Nygård (kontakt)

Docent vid Chalmers, Biologi och bioteknik, Industriell bioteknik

Maurizio Mormino

Doktorand vid Chalmers, Biologi och bioteknik, Industriell bioteknik

Finansiering

Ollie och Elof Ericssons stiftelser

Projekt-id: ChalmersTekniskaHögskola
Finansierar Chalmers deltagande under 2018

Mer information

Senast uppdaterat

2019-03-06