Genetiska biosensorer för utvecklingen av bättre cellfabriker för produktion av platformkemikalier
Forskningsprojekt, 2018 – 2020

En effektiv biokemisk omvandling av förnybara kolkällor är avgörande för övergången till ett resurseffektivt samhälle. Industriella processer kräver stammar som är toleranta mot flera stressförhållanden och har en hög productivitet, egenskaper som bör utvecklas för att biobaserade kemikalier och material skall bli konkurrenskraftiga.


Syftet med projektet är att utveckla genetiska biosensorer för jästsvampar, som mäter intracellulära halter av biokemikalier som produceras av cellerna eller inhibitorer som finns i råmaterialet. Det finns rikligt med inhibitorer lignocellulosa hydrolysat, ett
råmaterial gjort av växtbiomassa som inte konkurrerar med matproduktion. De biosensorer som utvecklas kan användas för att hitta mer robusta och effektiva cellfabriker med ökad tolerans för screening av stammar med en ökad produktion av
biokemikalier.

Deltagare

Yvonne Nygård (kontakt)

Chalmers, Life sciences, Industriell bioteknik

Maurizio Mormino

Chalmers, Life sciences, Industriell bioteknik

Lisbeth Olsson

Chalmers, Life sciences, Industriell bioteknik

Verena Siewers

Chalmers, Life sciences, Systembiologi

Samarbetspartners

IIT Guwahati

Guwahati, India

Teknologian Tutkimuskeskus (VTT)

Espoo, Finland

Finansiering

ÅForsk

Finansierar Chalmers deltagande under 2018–2021

Adlerbertska forskningsstiftelsen

Finansierar Chalmers deltagande under 2018–2021

Formas

Projekt-id: 2017-00979
Finansierar Chalmers deltagande under 2018–2020

Ollie och Elof Ericssons stiftelser

Finansierar Chalmers deltagande under 2018–2022

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Energi

Styrkeområden

Livsvetenskaper och teknik (2010-2018)

Styrkeområden

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2019-11-21