High-througput phenomics and CRISPRi as tools for development of tolerant industrial yeast strains
Forskningsprojekt , 2020 – 2022

Beskrivning saknas.

Deltagare

Yvonne Nygård (kontakt)

Docent vid Chalmers, Biologi och bioteknik, Industriell bioteknik

Anders Blomberg

Professor vid Göteborgs universitet

Vaskar Mukherjee

Forskare vid Chalmers, Biologi och bioteknik, Industriell bioteknik

Samarbetspartners

Stanford University

Stanford, USA

Finansiering

Novo Nordisk Fonden

Finansierar Chalmers deltagande under 2020–2022

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Energi

Styrkeområden

Mer information

Senast uppdaterat

2020-03-17