Bioteknisk produktion av mjölksyra - ett råmaterial för bioplaster
Forskningsprojekt , 2019 – 2020

Beskrivning saknas.

Deltagare

Yvonne Nygård (kontakt)

Docent vid Chalmers, Biologi och bioteknik, Industriell bioteknik

Finansiering

ÅForsk

Projekt-id: 19-505
Finansierar Chalmers deltagande under 2019–2020

Mer information

Senast uppdaterat

2020-09-22