Klimatsmarta mjölkprotein för energieffektiv ostproduktion
Forskningsprojekt , 2020 – 2022

Livsmedelssektorn står för cirka 30% av den totala energiförbrukningen i världen och livsmedelsproduktion är en av de största källorna till växthusgasutsläpp. Ost är ett av de livsmedel som orsakar högsta utsläpp.


I projektet kommer ett mjölkfritt alternativ till ost att utvecklas. Kasein, huvudkomponenten i ost, produceras biotekniskt från växtbaserat råmaterial. På så sätt kan den nuvarande resursineffektiviteten i ostproduktionen tacklas, vilket leder till ett minskat behov av energi och minskade växthusgasutsläpp, samtidigt som den svenska livsmedelsindustrin får en ny produkt. Genom att kombinera utvecklingen av den mikrobiella produktionsvärden och den bioteknologiska produktionsprocessen med LCA-analys förväntar vi oss att utveckla en energi- och växthusgaseffektiv kaseinproduktionsprocess. Tillsammans med Cirkulär AB bildar konstellationen ett fokuserat och målorienterat partnerskap mellan akademi och industri, vilket förväntas resultera i en innovativ kommersiellprodukt.

Deltagare

Yvonne Nygård (kontakt)

Docent vid Chalmers, Biologi och bioteknik, Industriell bioteknik

Emil Andreasson

Projektassistent vid Chalmers, Biologi och bioteknik, Industriell bioteknik

Elena Cámara

Gästforskare vid Chalmers, Biologi och bioteknik, Industriell bioteknik

Eric Öste

Doktorand vid Chalmers, Biologi och bioteknik, Industriell bioteknik

Amanda Grace Vaz

Doktor vid Chalmers, Biologi och bioteknik, Industriell bioteknik

Samarbetspartners

Cirkulär AB

Lund, Sweden

Lunds universitet

Lund, Sweden

Finansiering

Energimyndigheten

Projekt-id: 51232-1
Finansierar Chalmers deltagande under 2020–2022

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Produktion

Styrkeområden

Energi

Styrkeområden

Innovation och entreprenörskap

Drivkrafter

Mer information

Senast uppdaterat

2022-02-11