Syngas fermentering för effektiv omvandling av lignocellulosa till bioetanol
Forskningsprojekt , 2018 – 2019

Projektet strävar till att utveckla en metod för att producera bioetanol från syngas som producerats genom förgasning av biomassa. Förgasning möjliggör omvandling av allt kolhaltigt material till syngas, bestående huvudsakligen av CO, CO2 och H2. Syngas fermentering med biokatalysatorer (mikrobiella celler) kan utnyttja all den kol som finns i biomassan, men här kvarstår många utmaningar. Vi fokuserar på en av dem; processinhibering p.g.a. orenheter såsom cyanid, ammonium, bensen och tjära. Dessa inhibitorer som finns i syngas hämmar cellernas tillväxt och leder till en lägre produktivitet. Vi kombinerar kompetenser inom förgasning av biomassa (energiteknik gruppen) med kunskap om utvecklandet av mikrobiella cellfabriker (gruppen för industriell bioteknik). Tillgången till riktiga syngaser och möjligheten att optimera förgasningen för att passa jäsningen möjliggör att denna banbrytande teknik går mot tillämpning. Projektet stöder vårt pågående projekt om syngaselektrofermentering.

Deltagare

Yvonne Nygård (kontakt)

Chalmers, Life sciences, Industriell bioteknik

Lisbeth Olsson

Chalmers, Life sciences, Industriell bioteknik

Pawel Piatek

Chalmers, Life sciences, Industriell bioteknik

Nikolaos Xafenias

Chalmers, Life sciences, Industriell bioteknik

Finansiering

Energiforsk AB

Projekt-id: TD40010
Finansierar Chalmers deltagande under 2018–2019

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Energi

Styrkeområden

Livsvetenskaper och teknik (2010-2018)

Styrkeområden

Mer information

Senast uppdaterat

2018-05-30