Nya stammar, nya metoder – mot en hållbar bioetanol produktion
Forskningsprojekt , 2019 – 2021

 
Projektet syftar till att utveckla jäststammar som förutom glukos även ska omvandla xylos, arabinos och ättiksyra till etanol. Jäststammarna väljs ut från naturligt robusta isolat och industriella jäststammar och de genmanipuleras med den senaste genmanipuleringstekniken (CRISPR/Cas9). Målsättningen är att de nya jäststammarna även ska bli mer toleranta mot olika hämmare som finns i lignocellulosahydrolysat. Energimyndigheten bedömer att ett lyckat projektresultat har potential att öka etanolutbytet från lignocellulosa och att en ökad tålighet mot hämmare kan göra etanolprocessen mer energisnål och det sammantaget kan göra tillverkningskostnaden lägre. Energimyndigheten bedömer därför att projektet har potential att bidra till omställningen av transportsektorn i ett 2030-perspektiv.

Deltagare

Yvonne Nygård (kontakt)

Docent vid Chalmers, Biologi och bioteknik, Industriell bioteknik

Elena Cámara

Gästforskare vid Chalmers, Biologi och bioteknik, Industriell bioteknik

Finansiering

Energimyndigheten

Projekt-id: 2018-012456
Finansierar Chalmers deltagande under 2019–2021

Mer information

Senast uppdaterat

2019-10-25