Kartläggning av stressreglering i jäst genom CRISPRi
Forskningsprojekt, 2019 – 2023

I detta projekt kommer vi att använda den nya CRISPR/Cas9 teknologin, som de senaste åren har revolutionerat molekylärbiologin. CRISPR/Cas9 används utbrett för att genetiskt förbättra celler och man har nyligen utvecklat den här tekniken vidare att reglera transkriptionen, d.v.s. hur gener uttrycks i en cell. Denna variant av CRIPR/Cas9, CRISPRi (i för interference) utgör basen för det här projektet, där vi gradvis kommer att ändra uttrycket olika gener som i jästen Saccharomyces cerevisiae är involverade i reglering av genuttryck under stressförhållanden.

Jästsvampar används t.ex. vid jäsning av deg eller för tillverkning av etanol. Jästen förbrukar socker och producerar koldioxid och vatten, eller etanol, efter att tillgången till syre minskat. Jästen är en modellorganism och också en industriell cellfabrik, vars gener har manipulerats så att den kan producera en stor mängd olika kemikalier, såsom insulin, vanillin eller t.o.m. flygbränsle. Man har också utvecklat jäster som kan producera råmaterial för bioplaster eller smörjmedel utgående från växtbiomassa. Generna i en cell bestämmer hur cellen fungerar, genom att koda för protein. Proteinerna utför alla reaktioner i en cell och cellen har utvecklat ett komplext system för att reglera när en gen uttrycks och hur mycket. En del gener uttrycks endast under specifika förhållanden medan andra uttrycks konstant. Gener kan vara del av många olika
regulationsnätverk.

Deltagare

Yvonne Nygård (kontakt)

Chalmers, Life sciences, Industriell bioteknik

Christoph Sebastian Börlin

Chalmers, Life sciences, Systembiologi

Florian David

Chalmers, Life sciences, Systembiologi

Ibai Lenitz Etxaburu

Chalmers, Life sciences, Industriell bioteknik

Vaskar Mukherjee

Chalmers, Life sciences, Industriell bioteknik

Verena Siewers

Chalmers, Life sciences, Systembiologi

Finansiering

Vetenskapsrådet (VR)

Projekt-id: 2018-04713
Finansierar Chalmers deltagande under 2019–2023

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Energi

Styrkeområden

Grundläggande vetenskaper

Fundament

Mer information

Senast uppdaterat

2020-02-26