Nyttiggörande av koldioxid: produktion av alkoholer via bioelektrokemisk syntes
Forskningsprojekt , 2021 – 2025

Projekt avser att med hjälp av bioelektrokemisk syntes (BES) producera etanol från CO2. BES är baserat på mikroorganismer och är ett radikalt nytt koncept för produktion av förnybara bränslen. Konceptet är energi- och koleffektivt och kan bidra till en hållbar användning av biomassa, vilket är en grundförutsättning för omställningen till ett fossilfritt samhälle. Projektets mål är att förstå och förbättra elektronöverföringen hos CO2- assimilerande bakterier. För att optimera BES systemet kommer det att utvecklas 3D elektroder som integrerar bakterierna med elektroden. Dessa angreppssätt leder till en mer effektiv produktion av etanol från CO2.

Deltagare

Lisbeth Olsson (kontakt)

Chalmers, Biologi och bioteknik, Industriell bioteknik

Finansiering

Energimyndigheten

Projekt-id: 2020-005099
Finansierar Chalmers deltagande under 2021–2025

Mer information

Senast uppdaterat

2021-07-27