Better together: Synthetic microbial co-cultures for improved waste feedstock utilisation
Forskningsprojekt , 2021

Beskrivning saknas.

Deltagare

Yvonne Nygård (kontakt)

Docent vid Chalmers, Biologi och bioteknik, Industriell bioteknik

Pawel Piatek

Gästforskare vid Chalmers, Biologi och bioteknik, Industriell bioteknik

Finansiering

J. Gust. Richert stiftelse

Projekt-id: 2020-00615
Finansierar Chalmers deltagande under 2020–2021

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Energi

Styrkeområden

Mer information

Senast uppdaterat

2020-11-01