STAND4EU – Boosting the Exploitation of Standardisation Inputs from European Projects
Forskningsprojekt, 2022 – 2024

STAND4EU har som mål att öka utnyttjandet av standardiseringsinsatser från europeiska projekt.

FAS I Identifiera och skapa medvetenhet om de hinder som för: - implementering av standarder i forsknings- och innovationsprojekt. -Forsknings- och innovationsprojektens och de berörda forskarnas bidrag till standardiseringen.

FAS II Utveckla och validera lösningar för dessa hinder, bland annat genom att föreslå lösningar och tillvägagångssätt för att främja standardisering som ett sätt att tillvarata kunskap. - Identifiering av nya, smidigare tillvägagångssätt för standardiseringsprocessen – se till att genomförandet av standarder och standardisering är en viktig möjliggörande faktor inom det europeiska forsknings- och innovationslandskapet.

PHASE III Etablera STAND4U-gränssnittet som kommer att vara en integrerad plattform för insamling, delning och kommunikation av information till de olika intressenterna inom forskning och innovation samt standardiseringsaktörer.

FAS IV Hållbarhet & Överförbarhet. Denna fas kommer att generera en realistisk plan för att upprätthålla de utvecklade mekanismerna efter stand4EU-projektets varaktighet och för att överföra de metoder som utvecklats till andra områden.

Deltagare

Björn Johansson (kontakt)

Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Produktionssystem

Xiaoxia Chen

Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Produktionssystem

Mélanie Despeisse

Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Produktionssystem

Clarissa Alejandra González Chávez

Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Produktionssystem

Ninan Theradapuzha Mathew

Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Produktionssystem

Hao Wang

Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Produktionssystem

Samarbetspartners

Brunel University London

Uxbridge, United Kingdom

European Federation for Welding, Joining and Cutting (EWF)

Porto Salvo, Portugal

Fraunhofer-Gesellschaft

Munchen, Germany

Siemens

Munich, Germany

Small Business Standards (SBS)

Bryssel, Belgium

Finansiering

Europeiska kommissionen (EU)

Finansierar Chalmers deltagande under 2022–2024

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Produktion

Styrkeområden

Mer information

Projektets webbplats

http://stand4eu.eu/index.html

Senast uppdaterat

2022-12-22