En evidensbas för rättvisa och effektiva åtgärder för avskogningsfria tropiska landskap, i och bortom internationella tillförselförselkedjor för jordbruksvaror
Forskningsprojekt, 2023 – 2026

Det globala livsmedelssystemet är den huvudsakliga drivkraften bakom tropisk avskogning och de klimatutsläpp och förlust av biologisk mångfald detta orsakar. Även om företag, banker och myndigheter under senare år vidtagit åtgärder för att minska avskogningen kopplad till produktion och handel med jordbruksvaror så fortsätter avskogningen.
För att bidra till kunskap för att bryta denna trend så kommer detta projekt att engagera beslutsfattare och andra aktörer inom privat och offentlig sektor, inklusive lokala intressenter, för att utveckla ett ramverk som kan användas för att utvärdera styrmedel för att minska avskogning kopplad till jordbruksproduktion i tropiska länder, utifrån både effektivitet och rättviseaspekter. Ramverket kommer bygga på förändringsteorier som tydliggör kausala samband och identifierar faktorer som påverkar utfallet positivt eller negativt. Vi kommer att analysera en bred palett av åtgärder för att minska avskogningen kopplad till globala handel med jordbruksvaror, från förändrad eller minskad efterfrågan till krav på aktörer längs tillförselkedjan, och analysera utfall för olika hållbarhetsindikatorer (miljömässiga, ekonomiska och sociala). Slutligen kommer vi tillämpa detta ramverk för att utvärdera olika initiativ för att minska avskogning kopplat till soja och nötköttsproduktion i Brasilien, palmolja i Indonesien, och kakao i Kamerun, för att förslå en portfölj av åtgärder som effektivt främja avskogningsfria produktionslandskap i tropikerna.

Deltagare

Martin Persson (kontakt)

Chalmers, Rymd-, geo- och miljövetenskap, Fysisk resursteori

Mairon G. Bastos Lima

Chalmers, Rymd-, geo- och miljövetenskap, Fysisk resursteori

Finansiering

Formas

Projekt-id: 2022-02563
Finansierar Chalmers deltagande under 2023–2026

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Mer information

Senast uppdaterat

2023-03-08