Hur främja framsyn inom byggande? En studie av Göteborgs jubileumsprojekt
Forskningsprojekt, 2022 – 2024

Inför jubileumsåret 2023 färdigställs för närvarande ett flertal betydande byggprojekt i Göteborg. Det som gör dessa projekt unika är inte bara deras skala och inflytande i att forma morgondagens Göteborg: De är också unika eftersom de planerats och påbörjats innan oförutsedda händelser som förändrat byggandets förutsättningar. Covidpandemin, skenande energipriser, höjda räntor, och geopolitisk osäkerhet innebär att dessa projekt kommer att färdigställas i en ny verklighet. Exempelvis har distansarbetet revolutionerats, och transportkostnader ökat. Detta betyder – något tillspetsat – att projekten designats för ett tillstånd som inte längre existerar.

För arkitekt- och planerar-professionerna är därför Göteborgs jubileumsprojekt ett lämpligt tillfälle att inventera sina metoder för att skapa ”framsyn” (motsvarande engelska begrepp inom forskningsfältet futures studies är ”foresight” eller ”anticipation”). Denna ambition springer ur Liljewall Arkitekters interna arbete med att skärpa sin omvärldsanalys och föreställningsförmåga, för att stödja ett byggande som är ekonomiskt och samhälleligt relevant – även i turbulenta tider.

Detta projekt syftar alltså till att möta denna önskan från projektpartnern, genom att dels inventera hur arkitekt- och planerar-professionerna skapar framsyn, dels bjuda in till ett samtal med industrin kring hur denna framsyn kan främjas.

Deltagare

Karl Palmås (kontakt)

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Science, Technology and Society

Samarbetspartners

Liljewall arkitekter

Sweden

Finansiering

Centrum för management i byggsektorn (CMB)

Finansierar Chalmers deltagande under 2022–2023

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2023-10-02