Mobilladdning som tjänst för elfordon
Forskningsprojekt, 2024

I detta projekt introducerar vi "laddning som en tjänst", en innovativ lösning för laddning av elbilar (EV) med hjälp av en flotta av mobila laddningsfordon (MCVs). Dessa MCVs erbjuder laddningstjänster på begäran, antingen på fasta platser via insticks-laddning eller på vägen med avtagbara batterier. Vi fokuserar på att utveckla affärsmodeller så att systemet är livskraftigt, och effektiva metoder för flotthantering så att kundens väntetid och driftskostnader minskas. De föreslagna metoderna gynnar (i) EV-användare genom att erbjuda en effektiv och bekväm laddningslösning, (ii) industrin genom att visa fördelarna med denna nya laddningsmetod, och (iii) samhället genom att främja antagandet, användningen av EV och förbättra energinätets motståndskraft.

Deltagare

Jiaming Wu (kontakt)

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Geologi och geoteknik

Jon Williamsson

Unknown organization

Finansiering

AoA Transport Funds

Projekt-id: 2023–0125
Finansierar Chalmers deltagande under 2024

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Transport

Styrkeområden

Mer information

Senast uppdaterat

2023-09-22