Flygburna multistatiska radarsystem
Forskningsprojekt, 2023 – 2024

En flygburen multistatisk radar (FMR) är ett system som omfattar flera sändare och mottagare på flera och separerade flygburna plattformar. De direkta fördelarna är att de mottagande plattformarna är tysta, mottagarna kan uppträda nära en motståndare, sändarna kan vara längre bort från motståndarna och att eventuell störning sannolikt är riktad mot sändarplattformarna. Nya fördelar kan säkras genom att omvandla två tidigare utmaningar för ett FMR-system till nya typer av möjliggörare.

En möjliggörare är att utnyttja direktsignalen mellan en sändarplattform och en mottagarplattform. Direktsignalen tillåter timing, synkronisering, koherens mellan sändare-mottagare och eliminering av en invecklad och komplicerad planering för alla signal- och vågformsparametrar för alla par av sändare och mottagare i ett FMR-system. En annan möjliggörare är en kombination av nya metoder och genombrott. Metoderna inkluderar estimering av de multistatiska geometrierna genom att endast använda karakteristiken hos radarekona för markklotter, prediktera informationsinnehållet i alla sändar-mottagarpar, välja de mest informativa paren för bearbetning och ge riktlinjer för hur den mottagande plattformen skall röra sig för att öka den förväntade informationsvinsten. Detta möjliggör en förbättrad och mer robust detektion och följekontinuitet för små och svåra mål i en bakgrund av komplicerat klotter. Det föreslagna projektet kommer att bidra till att omvandla dessa utmaningar till möjliggörare för FMR-system.

Deltagare

Tomas McKelvey (kontakt)

Chalmers, Elektroteknik, Signalbehandling och medicinsk teknik

Patrik Dammert

Chalmers, Elektroteknik, Signalbehandling och medicinsk teknik

Samarbetspartners

Saab

Stockholm, Sweden

Finansiering

VINNOVA

Projekt-id: 2023-01540
Finansierar Chalmers deltagande under 2023–2024

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Informations- och kommunikationsteknik

Styrkeområden

Mer information

Senast uppdaterat

2023-10-02