Drivkrafter för snabba klimatförändringar i Arktis kopplade till inkommande varm, fuktig luft och moln
Forskningsprojekt, 2024 – 2027

Hur klimatförändringar påverkar oss nu och i framtiden är en avgörande fråga på flera sätt. Vi behöver förstå hur klimatet ändrar sig, hur vi påverkar det med vårt beteende och hur det kommer se ut i framtiden. För att kunna göra sådana prognoser behöver vi modeller av jordens klimatsystem (klimatmodeller) som kan simulera framtida klimat. De är viktiga verktyg, inte bara för förståelse men också för att dra upp riktlinjer inom politik, samhälle och industri. Kvalitén på klimatmodellerna och därmed klimatprognoserna beror dock på den fysik och de ekvationer som är inkluderade i modellerna. Ju bättre vi förstår alla processer som finns i jordens system och ju bättre vi kan beskriva dem, desto bättre fungerar våra modeller och desto bättre blir klimatprognoserna. En stor osäkerhet i nuvarande klimatmodeller är moln. De påverkar atmosfärens energibalans och vattnets kretslopp. Dessutom är de ett nyckelelement i Arktis, där klimatet redan ändrar sig snabbt. Detta har en stor betydelse för övriga delar av jorden genom till exempel smältning av is på Grönland som bidrar till höjning av havsnivån. Att förstå alla processer runt moln i Arktis är viktigt för att förbättra hur de är representerade i modeller och för att därmed minska osäkerheten i klimatsimuleringar. Det här projekt fokuserar på varm och fuktig luft som rör sig från lägre breddgrader till Arktis (ett vanlig fenomen hela året men framförallt på våren) och hur den luften påverkar molntäcket, vilket i sin tur kan utlösa smältning av havsis på våren. I projektet simuleras olika intressanta fall som jämförs med observationer från flera expeditioner i Arktis. Målet är att på ett bättre sätt kunna representera dessa aspekter i både lokala och globala klimatmodeller med hjälp av resultat från detta projekt.

Deltagare

Luisa Ickes (kontakt)

Chalmers, Rymd-, geo- och miljövetenskap, Geovetenskap och fjärranalys

Finansiering

Formas

Projekt-id: 2023-01305
Finansierar Chalmers deltagande under 2024–2027

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Mer information

Senast uppdaterat

2024-03-27