Blandad modellering för förbättrad mjukvaru- och systemteknik
Forskningsprojekt, 2019 – 2023

BUMBLE aims at providing an innovative system and software development framework based on blended modelling notations/languages (e.g. textual and graphical). The framework provides automatic generation and management of fully-fledged blended modelling environments from arbitrary DSMLs. Blended modelling environments are expected to greatly boost the development of complex multi-domain systems by enabling seamless textual and graphical collaborative modelling.

Deltagare

Daniel Strüber (kontakt)

Chalmers, Data- och informationsteknik, Software Engineering

Weixing Zhang

Chalmers, Data- och informationsteknik, Interaktionsdesign och Software Engineering

Samarbetspartners

AVL

Graz, Austria

Johannes Kepler Universität Linz (JKU)

Linz, Austria

Mälardalens högskola

Västerås, Sweden

Saab

Stockholm, Sweden

Technische Universität Wien

Wien, Austria

Universiteit Van Amsterdam

Amsterdam, Netherlands

Volvo

Göteborg, Sweden

Finansiering

ITEA

Finansierar Chalmers deltagande under 2019–2023

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Informations- och kommunikationsteknik

Styrkeområden

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2023-11-26