Enhanced Perception Ashore (EPA)
Forskningsprojekt, 2024 – 2026

Sjötransporter genomgår en omvälvande förändring, där en ökad grad av digitalt beslutsstöd implementeras inom industrin, både ombord på fartyg, i farleder och i hamnar. Tidigare projekt som Reeds (Reeds, 2023) och Nya Sensorer (Nya Sensorer, 2021) har identifierat flera typer av sensorer för perception med stark potential att förbättra sjösäkerheten och främja en mer hållbar sjötransport. De nya sensorerna kan komplettera etablerade sensorer inom sjöfarten för korta avstånd, och för detta krävs utveckling av kostnadseffektiva perceptionssystem för att möjliggöra datainsamling till högre automatiserade system, både ombord och på land. Projektets mål är att anpassa dessa sensorer för sjöfartsändamål när de är placerade på land.

Deltagare

Ola Benderius (kontakt)

Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Fordonsteknik och autonoma system

Samarbetspartners

Aptiv Contract Services Sweden AB

Göteborg, Sweden

RISE Research Institutes of Sweden

Göteborg, Sweden

Sjöfartsverket

Norrköping, Sweden

Viscando

Göteborg, Sweden

Finansiering

Trafikverket

Projekt-id: 2023/33463
Finansierar Chalmers deltagande under 2024–2026

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Transport

Styrkeområden

Mer information

Senast uppdaterat

2024-02-27