Mistra Co-Creation Better Blue (C2B2)
Forskningsprojekt, 2023 – 2027

Forskningsprogrammet Mistra Co-Creating Better Blue (C2B2) har en vision om en mer hållbar, öppen och demokratisk blå ekonomi som involverar fler sektorer och aktörer.

Mistra Co-Creating Better Blue (C2B2) ser ett akut behov av att radikalt förändra sättet att se på och använda havet. Det beror framför allt på att allt fler aktörer har ett ökande intresse av havet. För att lyckas behöver olika intressenter mötas i en konstruktiv dialog. Nya former av samarbete behöver skapas och vila på vetenskapsbaserad ekosystembaserad förvaltning. Målet är att styra bort från strategier för enskilda sektorer och utveckla ett helhetsperspektiv för Sveriges blå ekonomi. Co-Creating Better Blue ser tre tydliga vägar som kommer att leda fram till detta: data, människor och system.

Forskningsprogrammet fokuserar på ett väl utvecklat samarbete med de tänkta användarna av forskningsresultaten – intressenter som på flera nivåer är involverade i styrning av havet. Co-Creating Better Blue består därav av ett stort konsortium som samlar 13 partners från akademi och forskningsorganisationer, 25 samfinansierade partners från industri och offentlig sektor samt intressenter från civilsamhället. Göteborgs universitet blir programvärd.

Genom LivingLabs ska samskapande processer tillämpas i tre fallstudier. Syftet är att säkerställa införandet av en förvaltningsprocess och ett långsiktigt kunskapssystem för vetenskapsbaserad ekosystemstyrning, som lever kvar även efter att forskningsprogrammet avslutats och kan användas på andra håll i Sverige och internationellt.

Forskningsprogrammet startar september 2023.

Deltagare

Ola Benderius (kontakt)

Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Fordonsteknik och autonoma system

Samarbetspartners

Chalmers Industriteknik (CIT)

Gothenburg, Sweden

Göteborgs universitet

Gothenburg, Sweden

Havsmiljöinstitutet

Göteborg, Sweden

IHE Delft Institute for Water Education

Delft, Netherlands

IVL Svenska Miljöinstitutet

Stockholm, Sweden

RISE Research Institutes of Sweden

Göteborg, Sweden

Stockholm Environment Institute (SEI)

Stockholm, Sweden

Stockholms universitet

Stockholm, Sweden

Svensk nationell datatjänst (SND), Göteborgs universitet

Göteborg, Sweden

Umeå universitet

Umeå, Sweden

Finansiering

Stiftelsen för miljöstrategisk forskning (Mistra)

Projekt-id: 2021-0015
Finansierar Chalmers deltagande under 2023–2027

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Mer information

Projektets webbplats

https://c2b2.se/

Senast uppdaterat

2024-02-27