Scandinavian Growth Creators 2
Forskningsprojekt, 2023 – 2026

Scandinavian growthcreators 2 syftar till att förbättra kunskapen kring smarta specialiseringsområden i Sverige och Danmark, bland mindre och medelstora företag i regionerna, samt att kunskapsdela över Skagerak/Kattegatt området (Västsverige och Nordostdanmark)

Deltagare

Tomas Karlsson (kontakt)

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Entrepreneurship and Strategy

Tobias Fredberg

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Entrepreneurship and Strategy

Kristoffer Janblad Brandin

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Entrepreneurship and Strategy

Alexandra Nash

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Entrepreneurship and Strategy

Samarbetspartners

Aalborgs universitet

Esbjerg, Denmark

Drivhuset

Stockholm, Sweden

University College Nordjylland

Aalborg, Denmark

VIA University College

Århus, Denmark

Finansiering

Tillväxtverket

Finansierar Chalmers deltagande under 2023–2026

Mer information

Senast uppdaterat

2024-03-20