Suppression Of underwater Noise Induced by Cavitation (SONIC)
Forskningsprojekt , 2012 – 2015

Internationellt forskningsprojekt som ämnar utforma verktyg för utforskning och mildring av undervattensljud orsakade av sjöfart. Målet är att öka förståelsen för ljudet från kaviterande propellrar, klassificera fartyg efter ljudmodeller samt att kartlägga sjöfartens undervattensbuller för att kunna föreslå lösningar för ett tystare hav.

Deltagare

Rickard Bensow (kontakt)

Professor vid Marine Design

Samarbetspartners

Arttic

Paris, France

Cetena

Genova, Italy

Consiglo Nazionale Delle Richerche

Rom, Italy

DNV GL

Hamburg, Germany

Hamburgische Schiffbau-Versuchsanstalt (HSVA)

Hamburg, Germany

Navantia

Madrid, Spain

Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek (TNO)

Delft, Netherlands

Newcastle University

Newcastle Upon Tyne, United Kingdom

Rolls-Royce (Swe)

Kristinehamn, Sweden

University of Southampton

Southampton, United Kingdom

Wärtsilä Italy

San Dorligo Della Valle, Italy

Finansiering

Europeiska kommissionen (EU)

Finansierar Chalmers deltagande under 2012–2015

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Materialvetenskap

Styrkeområden

Mer information

Projektets webbplats

http://www.sonic-project.eu/

Projektet på Chalmers webb

http://www.chalmers.se/en/projects/Pages/S...

Senast uppdaterat

2020-09-02