Energistyrning för hybridfordon/plug-in hybridfordon och optimering av räckviddsförlängare.
Forskningsprojekt , 2013 – 2016

Projektet syftar till att utveckla ny kunskap om en räckviddsförlängare (Range Extender) med avseende på förbrukning, emissioner och ljud, utveckla optimeringsstrategier för en godtycklig rutt samt att uppnå en förbrukningsvinst gentemot vanlig regelbaserad styrlogik. Projektet ska också utveckla den infrastruktur som är nödvändig för att kunna utföra optimeringsalgoritmer samt utvärdera de tillgängliga metoderna i verklig miljö.

Deltagare

Bo Egardt (kontakt)

Professor vid Chalmers, Elektroteknik, System- och reglerteknik, Reglerteknik

Samarbetspartners

Volvo Cars

Göteborg, Sweden

Finansiering

Energimyndigheten

Finansierar Chalmers deltagande under 2013–2016

Mer information

Senast uppdaterat

2018-05-28