Saccharomyces cereviseae stammar genmodifierad för överproduktion av rhamnolipid, en biosurfaktant
Forskningsprojekt , 2014 – 2017

Beskrivning saknas.

Deltagare

Maurizio Bettiga (kontakt)

Gästforskare vid Chalmers, Biologi och bioteknik, Industriell bioteknik

Samarbetspartners

Universidade de Brasilia

Brasilia, Brazil

Finansiering

Vetenskapsrådet (VR)

Finansierar Chalmers deltagande under 2014–2017

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Mer information

Senast uppdaterat

2015-09-03